Släktnamn

släktnamnSläktnamn är ett familjenamn eller ett efternamn som en individ har för att visa vilken släkt eller familj man tillhör och kommer ifrån. Förr var efternamn inte vanligt utan namnet som kom efter ens förnamn eller tilltalsnamn berättade vem ens fader var. Till exempel Karlsson (Karls son) eller Svensdotter (Svens dotter). Idag har oftast inte efternamn den stilen.

Skillnader på släktnamn i världen

I västvärlden har man först ett förnamn eller tilltalsnamn följt av eventuella mellannamn och därefter kommer ens släktnamn. Eftersom det kommer sist, efter ens tilltalsnamn, så säger man idag efternamn och inte släktnamn.

I delar av världen är släktnamn något annat då en viss släkt är från en viss klan och man har klanens eller områdets namn som släktnamn för att visa vart man kommer ifrån. Det är dock ofta inte ett officiellt namn då i delar av världen är efternamn inte använt utan man har endast sitt tilltalsnamn. I Asien kommer ofta släktnamnet först i skrift och tal. Detta är väldigt vanligt i Japan och efternamnen skrivs alltid först till exempel Tanaka Koki där är Tanaka familjenamnet som visar att personen Koki tillhör familjen Tanaka.

Problem över världen

Eftersom det inte finns ett sätt att skriva efternamn på så kan det blir problem när man reser, arbetar eller på andra vis befinner sig i andra länder. I Sverige så har efternamnet inte någon betydelse på det viset det kan ha i andra länder. Det kan vara svårt att veta vad som är för och efternamn i vissa delar av världen och andra delar saknar dem helt. När man håller på med släktforskning kan det väcka stora problem när man ibland bara har ett förnamn eller bara ett efternamn eller delar av saker och ting. Hittar man då rötter till andra delar av världen kan det bli ännu större problem att hitta rätt person.

Då svenska efternamn idag inte följer någon viss tradition finns det många med samma för och efternamn, så att hitta rätt person även i Sverige kan vara otroligt svårt.