Kyrkböcker

Kyrkoböcker var ett register som alla kyrkor var tvungna att göra över sin församling. Detta för att kunna ha översyn på hur församlingen förändrades och ökade samt för att kunna driva in rätt skatt.

Vad användes en kyrkobok till?

kyrkböckerPrästen i varje församling förde noga in information i kyrkböcker över sin församling. Det var namn, vem som gifter sig med vem, barn/dop och begravningar. Att många böcker inte alltid är kompletta kan vara lätt att förstå då inte alla var av börd att ingå i församlingen. Många tiggare och andra lågt ställda i samhället skrevs aldrig in. Det var först i början av 1600-talet som det i Sverige och även Norden blev en norm att fylla i kyrkböcker och se hur församlingen förändrades över tid.

Kyrkböcker idag

Det kan i vår tid vara svårt att förstå vilket jobb det var med kyrkoböcker men man ska vara tacksam att de fördes. Idag används nämligen kyrkböcker i väldigt stor utsträckning vid släktforskning. Det är lättare att följa sina släktled bakåt i tiden i dessa böcker och framförallt om man bor på en mindre ort och släkten har gjort det under en lång tid.

Idag är många släktböcker inlagda digitalt och lättare att få tillgång till men detta är inte alltid helt tillförlitligt, så det är alltid bra att kontrollera de riktiga böckerna för den information man söker. I Sverige kallas en del kyrkböcker för ”ministerialböcker” de innehåller all information rörande personer som bodde i ett specifikt område.

Det går med lätthet att säga att det finns en stor variation av kyrkböcker och att de i viss form fortfarande används idag men inte på det sättet som förr. Det råder en stor tacksamhet för dessa kyrkböcker eftersom det är många som släktforskar och vill ta del av information. Att slå i dessa böcker gör det lite lättare att hitta sitt ursprung.