Emigranter

Emigranter är folk som flyttar från sitt hemland till ett annat land i världen. Den mest kända och största emigrationen från Sverige skedde under 1800-talet då cirka 1,3 miljoner svenskar valde att flytta till USA i hopp om ett bättre liv.

Svenska emigranter i Nordamerika

När Europa hamnade i kris under 1800-talet och dörrarna öppnades för att flytta till andra delar av världen för att skaffa sig ett bättre liv så flyttade lite drygt 60 miljoner eurppeer till Nordamerika, sydamerik och Australien. De flesta svenskar flyttade till Nordamerika. Sverige var ett fattigt land med svåra förhållanden. Befolkningen växte men det fanns inte mat för alla. Detta tillsammans med urbaniseringen gjorde att många kände att de inte hade något val mer än att flytta och prova lyckan i USA och andra delar i världen. Det gör att idag är det många amerikanare som härstammar från svenska emigranter.

Emigranter är inget nytt

emigranterMan kan lätt tro att den stora emigrationen som skedde under 1800-talet var något nytt men så var inte fallet. Folk har emigrerat till olika delar av världen ända sedan Vikingatiden. Det är dock svårare att hitta tillförlitliga uppgifter om dessa emigrationer.

Idag finns det många emigranter runt om i världen då världen har blivit liten och det är lätt och relativt billigt att flytta. EU öppnade dörren för emigranter inom sina medlemsländer och många har sedan dess valt att flytta till ett annat land av olika anledningar. Svenska emigranter är lätta att hitta och i de flesta huvudstäder hittar man svenska kyrkan, svenska skolan och andra svenska samlingsplatser. Storbritannien har blivit ett land dit många svenskar emigrerar till men hela EU området är idag fullt mer folk som bor i länder de inte föddes i.

När landgränser öppnas och lagar och regler gör det möjligt för folk att enkelt flytta från ett land till ett annat så tar folk chansen att prova lyckan. Många unga idag är eller har under en del av sitt liv varit emigranter då de under en tid har varit bosatta i ett land utanför Sveriges gränser.