Autism

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som är medfödd. Funktionsnedsättningen innebär att man har en störning i utvecklingen. Det är en funktionsnedsättning som påverkar hela utvecklingen och olika personer påverkas olika. De funktioner som påverkas kan bland annat medföra nedsättningar i helhetsförståelse, socialt samspel och kommunikation, planerings- och organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga, minnesfunktioner, beteenden eller känslor.

Vad orsakar Autism?

Det har aldrig gått med säkerhet att säga vart autism kommer ifrån och vilka som kommer att drabbas. På senare tid har forskare kommit fram till att en del ärftliga gener kan ligga bakom asperger, tillsammans med miljö under graviditeten. Men det går inte att visa att det endast är miljö och arv som ligger bakom autism och olika forskare kommer med olika synsätt och förslag hela tiden.

Problem

autismOvan har nämnts några nedsättningar som kan drabba en person med autism och ofta har en person flera av dem. Det man måste tänka på att asperger är ett fel i hjärnan och det brukar resultera i att en person som har autism även har andra funktionsnedsättningar. Vilket kan vara svårt att identifiera eftersom asperger är en så stor sjukdom och visar så många olika sätt. Många vet att personer med denna typ av funktionsnedsättning ofta har väldigt svårt i skolan och det beror delvis på att förståelsen kring deras nedsättning är begränsad. Det finns begränsat med resurser och tid i skolan samt att de lär sig på ett annat vis än vad personer utan nedsättning gör.

Det är svårt att säga var asperger kommer ifrån och det är många barn, vuxna och föräldrar som är drabbade på ett eller annat vis av sjukdomen. Idag finns det mycket hjälp och stöd att få och forskningen går ständigt framåt. Det går inte att bota autism eftersom det är ett fel i hjärnan som orsakar det, men det finns många och bra sätt som kan underlätta för den drabbade.